Untitled-2
Isodor er en skorsteinsforing bestående av perlite-lettbetong, som støpes på stedet i den bestående skorsteinen.

Rehabiliteringsmetoden ble utviklet i Danmark på 80-tallet av skorsteinsfeiermester Theodor Kristensen.

Stripe-123_stor

Installasjon på 1-2-3

En støpegranat med fjernstyrt vibrasjonsmotor gjør det mulig å vibrere og stampe lettbetongen inn i skorsteinens revner og sprekker, mens den gradvis heves manuelt. Vibrasjonen sikrer en brannsterk utstøpning og en glatt innside på skorsteinsforingen. Sentreringen i lysningen skjer med en justerbar styring, skorsteinen vil da etterpå fremstå med en ny innvendig dimensjon på f. eks Ø16 cm. Det er enkelt å forsyne ISODOR-foringen med nye feieluker etter endt støping.
Til slutt monteres en ståltopp som beskytter mot fukt og frostskader.
Den reduserte dimensjonen og den isolerende betongen medfører at røykgasstemperaturen kan senkes betydelig. Det er en stor fordel når en benytter seg av nye og miljøvennlige ovner, som har god utnyttelse av forbrenningen og lite utslipp av varme ut i skorsteinen. Denne type skorsteinsforing er best egnet til vedfyring og oljefyring. Rehabiliteringsmetoden ISODOR er godkjent av Sintef til oppstillingsvilkår 2. Det betyr at i etasjeskiller kan brennbart materiale ligge helt inn til skorsteinen. Utførelsen av støpeprosessen krever spesialutstyr og opplæring – arbeidet utføres derfor kun av godkjente montører.

Les mer og finn din forhandler/montør på www.isodor.no

Se mer: